Breuklijnen en aardbevingen

Breuken

Op dit beeld is een duidelijke breuklijn in de aardkorst te zien, waarbij het gebied linksboven opgeheven is ten opzichte van het gebied rechtsonder.
 

 


3D brilletje nodig?

Als delen van de aardkorst langs elkaar heen schuiven, leidt dat vaak tot aardbevingen. Door de
beweging te voorspellen, kunnen nabijgelegen steden zoals bijv. San Francisco beschermd worden.