Medailles en onderscheidingen

Het Genootschap verleent erepenningen aan personen die door oorspronkelijk onderzoek bijdragen van groot belang op het terrein van hun werkzaamheden hebben geleverd. De erepenningen zijn:

De Genootschapsmedaille, voor een onderzoeker op een van de wetenschapsgebieden van het Genootschap, die in het bijzonder de doelstellingen van het Genootschap heeft bevorderd. De medaille is ingesteld in 1790 en wordt uitgereikt op initiatief van het Algemeen Bestuur.
1792 W. Leurs (prijsvraag), heelmeester te 's Gravenhage
1815 Andreas Bonn, vanwege verdiensten voor het Genootschap
1862 Dr L. Waldenburg (prijsvraag over atmiatrie), Berlijn
1865 Prof. Franciscus Cornelis Donders, fysioloog
Prof. Christiaan Bernard Tilanus, heelkunde
Hendrik Jan Broers (verloskundige)
Antonius Matthijsen, uitvinder gips
1895 H.P.M. van der Horn van den Bos (prijsvraag), directeur HBS Tilburg
1908 J.D. van der Waals Sr
H. Kamerlingh Onnes
1915 Pieter Klazes Pel, internist
1923 Albert Einstein
H.A.Lorentz
1954 Sir Henry H. Dale, Londen
1958 Sir Hans A.Krebs, Oxford
1965 Prof. Dr. J.D. van der Waals Jr
Prof. Britton Chance, USA
1984 Prof. Dr. E.C. Slater
1990 Prof. Dr Piet Borst
2006 Prof. Dr Ed van den Heuvel
De Snellius medaille, voor werk op het terrein van de natuurwetenschappen of wiskunde, met uitsluiting van de biologie. De medaille is ingesteld in 1951 en wordt eenmaal per 10 jaar uitgereikt met instemming van ALV 2002.
1955 Prof. Dr. F. Zernike, Groningen
1967 Ir.H. Rinia, Eindhoven
1976 Prof. Dr. J.H. van der Waals, Leiden
1985 Prof. Dr N.G. de Bruijn, Eindhoven
1994 Prof. Dr. J.W. Verhoeven
2005 Prof. Dr. W.L. Vos
De Swammerdam medaille, voor werk op het terrein van de niet-klinische geneeskunde of de biologie. De medaille is ingesteld in 1880 en wordt eenmaal per 10 jaar uitgereikt.
1880 Carl Theodor von Siebold, München, nestor Duitse zoölogie
1890 Ernst Haeckel, Jena
1900 Gegenbauer, Heidelberg
1910 Hugo de Vries, Amsterdam
1920 Max Weber, buitengewoon hoogleraar vergelijkende anatomie en directeur Zoölogisch Museum te Amsterdam
1930 Hans Spemann (1869-1941)
1940 Gerrit Grijns, voedingsdeskundige
1950 M.W. Woerdeman, hoogleraar anatomie en embryologie Amsterdam
1956 N. H. Swellengrebel, hoogleraar parasitologie te Amsterdam
1966 Sir Vincent Brian Wigglesworth ( 1899-1984, waarschijnlijk 1994)
1973 Niko Tinbergen
1980 J. Z. Young, F.R.S., hoogleraar anatomie Londen, neurobioloog
1988 A.G.E. Pearse,
1997 Sir Andrew Fielding Huxley, fysioloog
2007 Alfred J. Meijer
De Reinier de Graaf medaille, voor werk op het terrein van de klinische geneeskunde. De medaille wordt eenmaal per 10 jaar uitgereikt.
1952 Prof. Paul Govaerts, Brussel
1961 of 62 Prof. Dr. S. van Creveld
1970 Prof. Dr. B.G. Ziedses des Plantes
1983 Prof. Dr H.M. van Praag
1993 Prof. Dr. Guido N.J. Tytgat
2004 Prof. Dr. A.D.M.E.Osterhaus
De Tilanus medaille, voor werk op het gebied van de heelkunde. De medaiile is ingesteld in 1885 en wordt eenmaal per 10 jaar uitgereikt.
1895 H. Zwaardemaker, Utrecht
1900 Dr. C. de Mooy, 's Gravenhage
1905 Louis Bolk
1910 J. Boeke, Leiden
1915 Ariëns Kappers
1920 Dr. W. F. Wassink, Amsterdam
1925 Harrenstein (?)
1930 M.W. Roegholt
1935 Chr. van Gelderen (?)
1954 Dr M. Vink, Utrecht
1965 Dr. Willem H. Brummelkamp, Amsterdam
1980 of 82 R.A.F. Krom
1990 Dr Dirk J. Gouma
2000 Dr. A.M.M. Eggermont, Rotterdam
In 1890 werd de medaille niet aan Korteweg en Treub uitgereikt, omdat men meende geen twee medailles tegelijk te kunnen uitreiken.
De Andreas Bonn medailles, voor oorspronkelijk werk op een van de wetenschapsgebieden genoemd onder de Snellius-, Swammerdam-, en Reinier de Graaf-medailles, dat verricht is in de periode voorafgaande aan de promotie. De medailles zijn ingesteld op 1 januari 1993 en worden eenmaal per 5 jaar uitgereikt.
1993 sectie 1: Dr. W.E. van der Veer
sectie 2: Dr. Victor A.F. Lamme
sectie 3: Dr. T.W. Kuijpers
1998 sectie 1: Drs. Rudy A.D. Wijnands
sectie 2: Dr. Wouter Schul
sectie 3: Dr. Coenraad. C. Paulusma
2003 Dr. J. A. E. F. van Dongen
Dr. A. van Loevezijn
Mevr. Dr. M. J. van Wijk
2008 Dr. Maarten Solleveld
Dr. Eddy Ardonne
Dr. Joost Wiersinga