Korteweg-de Vries Institute for Mathematics

Teaching

Zomercursus Wiskunde B

 1. Algemeen
 2. De stof van de zomercursus en de gewenste voorkennis
 3. Waar en wanneer?
 4. Aanmelding en cursusgeld
 5. Annulering
 6. Bewijs van deelname en examen
 7. Nadere informatie
 8. Links
zomercursus Wiskunde B

1. Algemeen

In de maand juli 2014 organiseert het Korteweg-de Vries Instituut een 4 weken durende cursus Wiskunde B. Het doel van deze intensieve cursus is om de deelnemers op het eindniveau VWO Wiskunde B te brengen op het gebied van functie-onderzoek, differentiëren en integreren.

Zie de links onderaan deze pagina voor andere cursusmogelijkheden.

Voor wie is het bedoeld?

 • De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding op het toelatingsexamen of Colloquium Doctum Wiskunde B, dat de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen wordt op woensdag 30 juli 2014, 10:00–13:00 uur, Science Park 904, zaal C1.110. Je kunt kosteloos deelnemen aan dit examen indien je de zomercursus volgt. Bovendien geldt je aanmelding voor de zomercursus ook als aanmelding voor het examen.

  Belangrijk: In veel gevallen is het slagen voor dit examen Wiskunde B voldoende om aan Wiskunde B toelatingseisen van bachelor-opleidingen aan de UvA of andere universiteiten te voldoen. Omdat elke opleiding en/of universiteit echter zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde (http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het toelatingsexamen of Colloquium Doctum inderdaad toereikend voor de gewenste studie is.

 • Als je je wiskunde B kennis vrijblijvend op een hoger niveau wilt brengen, dus als het je er niet om gaat om deficiënties in Wiskunde B weg te werken voor een vervolgstudie, dan kun je de zomercursus volgen zonder examen af te leggen. Je krijgt na afloop een bewijs van deelname indien je voldoende vaak aanwezig bent geweest.

NB. Het Korteweg-de Vries Instituut verzorgt ook een zomercursus Wiskunde A.

2. De stof van de zomercursus en gewenste voorkennis

Het studiemateriaal bestaat o.a. uit het boek

Jan van de Craats en Rob Bosch, Basisboek Wiskunde,
Pearson Education Benelux, tweede editie, 2009,
ISBN 978-90-430-1673-5,

dat je ontvangt bij aanvang van de zomercursus Wiskunde B. De kosten van het boek zijn bij het cursusgeld inbegrepen. De stof die tijdens de zomercursus Wiskunde B behandeld zal worden, bestaat uit de volgende onderwerpen (tussen haakjes staat de verwijzing naar de desbetreffende hoofdstukken van het basisboek):

 • Tweedegraadsvergelijkingen (hoofdstuk 10)
 • Functies
  • Functies en grafieken (hoofdstuk 16)
  • Domein en bereik (hoofdstuk 25)
  • Goniometrie (hoofdstuk 17)
  • Exponentiële en logaritmische functies (hoofdstuk 18)
  • Geparametriseerde krommen (hoofdstuk 19).
 • Calculus
  • Differentiëren (hoofdstuk 20)
  • Differentialen en integralen (hoofdstuk 21)
  • Integratietechnieken (hoofdstuk 22)
  • Toepassingen: omwentelingslichamen, lengte van krommen (hoofdstuk 23)
 • Rijen en limieten (hoofdstuk 8 en hoofdstuk 25)
Gewenste voorkennis: Vanwege de ambitieuze doelstelling van de cursus is het van groot belang dat jouw wiskunde-ingangsniveau voldoende is. Het gewenste ingangsniveau voor de cursus is ruwweg eind vierde klas VWO Wiskunde B.
Om te controleren of jouw voorkennis voldoende is, dan wel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 uit het bovengenoemde basisboek te bekijken. Deze hoofdstukken zijn opgenomen in het deel van het basisboek dat hier gratis gedownload kan worden in pdf-formaat. Als je de stof van hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 beheerst, dan mag je er van uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de zomercursus te kunnen beginnen.

3. Waar en wanneer?

new building Faculty of Science
Locatie:
Universiteit van Amsterdam
Science Park 904.
Amsterdam

Registratie:
maandag 30 juni, 9–10 uur, zaal C1.110.

Data:
maandag 30 juni – vrijdag 25 juli 2014, 4 weken, 32 contacturen;
lessen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 's ochtends van 10:00–12:00 uur;
's middags zelfstudie (begeleid van 12:00–14:00 uur).

Zie routebeschrijving naar de locatie van de cursus.

4. Aanmelding en cursusgeld

De kosten van de cursus (inclusief cursusmateriaal) bedragen €590,– . Na aanmelding ontvang je binnen tien werkdagen een factuur. Na ontvangst van het cursusgeld ontvang je een bevestiging van betaling per e-mail.
Er worden maximaal 100 cursisten tot de zomercursus wiskunde B toegelaten. Indien de cursus vol is, wordt je op een wachtlijst gezet. Let op: niet het moment van inschrijven, maar de datum van betaling bepaalt je plaats op de deelnemerslijst.


AANMELDING
Je kunt je voor de zomercursus aanmelden door hier een digitaal aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen.

Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden. Na je aanmelding ontvang je per email een aanmeldingsbevestiging en ontvang je binnen 10 dagen een factuur. Voor de betaling van het cursusgeld geldt het volgende:

 • Indien je je vóór 1 juni 2014 hebt aangemeld, dien je het factuurbedrag binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te voldoen.
 • Bij aanmelding op of na 1 juni 2014 geldt dat het factuurbedrag uiterlijk een week voor aanvang van de cursus voldaan moet zijn.
 • Bij hoge uitzondering kan er op de eerste dag van de cursus tijdens de registratie (maandag 30 juni, 9.00–10.00) nog contant betaald worden. Denk er hierbij aan dat het bedrag misschien te hoog is om in één keer te kunnen opnemen.

BELANGRIJK: Pas na betaling van het volledige cursusbedrag kunnen we je toelaten tot de zomercursus. Indien je de factuur betaald hebt maar geen bevestiging van betaling ontvangen hebt, dan moet je een bewijs van betaling meenemen op de eerste cursusdag.

5. Annulering

Annulering door de cursist
Annuleren kan per email bij:
zomercursus-scienceatuva.nl

Voorwaarden:
Annuleren kan kosteloos tot minimaal twee weken voor aanvang van de zomercursus. Reeds betaald cursusgeld wordt dan door ons teruggestort. Als wij de annulering ontvangen binnen twee weken voor aanvang van de cursus, dan wordt 50% van het cursusgeld bij je in rekening gebracht, en krijg je dus de helft van het cursusgeld teruggestort indien je al hebt betaald. Bij annuleren na aanvang van de cursus of bij het niet verschijnen bij de zomercursus zonder afmelding, ben je het volledige factuurbedrag verschuldigd. De betalingsverplichting blijft dan dus volledig van kracht.

Annulering door het instituut
Het Korteweg-de Vries instituut heeft de mogelijkheid om de zomercursus te annuleren tot een week voor aanvang van de zomercursus. Bij annulering zullen de aangemelde cursisten direct per email op de hoogte gesteld worden en zal eventueel betaald cursusgeld direct gerestitueerd worden.

6. Bewijs van deelname en examen

Bij voldoende aanwezigheid ontvang je een bewijs van deelname na afloop van de cursus. De zomercursus biedt tevens een uitstekende voorbereiding voor het toelatingsexamen of Colloquium Doctum Wiskunde B, waarvoor deelnemers aan de zomercursus wiskunde B automatisch worden aangemeld. Dit examen wordt de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen op woensdag 30 juli 2014, 10:00-13:00 uur, Science Park 904, zaal C1.110.

7. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over de zomercursus Wiskunde B of nadere informatie wenst te ontvangen, dan verzoeken we je dit te doen door hier een digitaal formulier in te vullen. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 16:00 uur op nummer 020-525 5091. Je kunt ook deelnemen aan een volledige VWO Wiskunde B cursus, andere cursussen en studiebegeleiding/bijles: