Hier vind je de inhoud van de tweede versie van de onderwijs-CD

Symmetrie van Ruimte en Tijd

met onder andere:

bedoeld voor:

 

   


 
 

Copyright © 2001, AMSTEL Instituut.
Deze CD is gemaakt door het AMSTEL Instituut,
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica,
Universiteit van Amsterdam. Vragen en commentaar
graag sturen aan: Jasper Bedaux (AMSTEL Instituut).