next up previous contents index
Next: Contents

english
A modular structure for scientific articles in an electronic environment

ACADEMISCH PROEFSCHRIFTter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof.dr J.J.M. Franse
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde
commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit
op woensdag 9 februari 2000, te 15:00 uur
door
Frédérique-Anne Pacifique Harmsze
geboren te Tilburg
Promotor: prof.dr P.F. de Châtel
Copromotores: dr J.G. Kircz
  dr H.E. Roosendaal
 
Promotiecommissie: prof.dr J.F.A.K. van Benthem
  prof.dr J. van den Berg
  prof.dr H.W. Capel
  prof.dr F.H. van Eemeren
  prof.dr R.G. Grootendorst
  prof.drs J.S. MacKenzie Owen
  dr A.F. Snoeck HenkemansFaculteit der Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde
Van der Waals-Zeeman Laboratorium

Dit proefschrift kwam tot stand met financiële steun van de Stichting Physica, Shell Research and Technology Centre Amsterdam, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek, en Elsevier Science. Cover: A `Map of Contents' of two modularised articles (A05 and A08) and related mesoscopic and macroscopic modules. The map shows elementary and complex modules, as well as links expressing dependency relations in the problem-solving process, including specific transfer relations, and links expressing the organisational relations associated to essay-type sequential paths. (cf. Appendix C on pages [*]-[*] and in the electronic version).
Enclosed in the cover: cd-rom with the electronic version of this thesis, including Appendix C with hypertext examples of modularised articles.
ISBN 90-9013486-7

Voor mijn ouders

`You'd better prepare for the jump into hyperspace.
It's unpleasantly like being drunk.' -Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy


 
next up previous contents index
Next: Contents
Frederique Harmsze
2000-01-04