back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: De stroomlijning van wetenschappelijke Up: No Title Previous: Glossary

Samenvatting

Something is rotten in the state of scientific communication. Wetenschappers publiceren hun werk, maar omdat de communicatiewegen overbelast raken is het helemaal niet zeker dat ze daarmee de beoogde lezers bereiken. Voor een wetenschapper die op zoek is naar informatie is het soms eenvoudiger om een experiment te herhalen dan om uit te vinden dat er al een publicatie over bestaat. De opkomst van de nieuwe, elektronische communicatietechnologie, en met name Internet, wordt gezien als een miraculeuze oplossing. Zodra iets op het Internet openbaar gemaakt wordt, kan in principe iedereen, overal ter wereld, het meteen opzoeken en raadplegen. In praktijk kan de communicatie juist slechter worden, als de geïnteresseerde lezer in een wereldwijde rijstebrij van beschikbare informatie de gewenste krenten eruit moet zien te pikken. Filevorming en vertraging op de `elektronische snelweg' maken het er ook niet gemakkelijker op.

De centrale vraag in dit proefschrift is hoe wetenschappelijke informatie in elektronische artikelen zo gestructureerd kan worden dat de communicatie verbetert. De structuur die wij voorstellen is modulair: wetenschappelijke artikelen kunnen worden gestructureerd als netwerken van expliciet geëtiketteerde modules en eveneens geëtiketteerde verbindingen daartussen. Hieronder wordt eerst de inhoud van het proefschrift samengevat - voor een breder publiek dan de Engelse samenvatting - en daarna de indeling in hoofdstukken toegelicht. 
back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: De stroomlijning van wetenschappelijke Up: No Title Previous: Glossary