back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: Een modulaire structuur Up: Samenvatting Previous: Samenvatting

De stroomlijning van wetenschappelijke artikelen op de elektronische snelweg

We denken dat wetenschappelijke artikelen op het Internet inderdaad aan een efficiëntere en effectievere communicatie kunnen bijdragen, mits de techniek op de juiste manier wordt toegepast en de traditionele vorm van het artikel zelf ook wordt aangepast aan de nieuwe techniek. Als we werkelijk gebruik willen te maken van de voordelen van een nieuwe technologie zijn de bestaande vormen immers niet automatisch optimaal. De eerste auto's leken bijvoorbeeld sprekend op koetsen, behalve dat het paard voor de wagen vervangen was door een motor erin. Het duurde een tijdje voordat auto's passend gestroomlijnd werden. Net zo lijken de eerste elektronische tijdschriften zo nauwkeurig mogelijk op de oorspronkelijke papieren tijdschriften; dat wordt zelfs expliciet voorgeschreven door sommige redacties. Zo'n tijdschrift wordt verspreid via het Internet, in plaats van door de postbode, maar de lezer wordt geacht het meteen uit te printen, zodat het Internet alleen als een soort lange-afstandskopieermachine wordt gebruikt.

Het `traditionele' natuurwetenschappelijke artikel vormt een lopend verhaal dat begint met ``de laatste jaren wordt er veel onderzoek verricht naar...'' en eindigt met suggesties voor verder onderzoek. Het verhaal is wel verdeeld in een aantal standaardparagrafen, maar het wordt als één geheel beschouwd. Van deze structuur, die ontstaan is voor publicatie op papier, is het de vraag of het voor een elektronische omgeving de meest geschikte vorm is. In dit proefschrift hebben we een model ontwikkeld om artikelen zo te stroomlijnen dat communicatie via de elektronische snelweg effectiever en efficiënter kan verlopen.

We gaan er van uit dat lezers betrouwbare en duidelijk gepresenteerde informatie willen hebben die bovendien relevant is voor de beantwoording van hun vragen, en dat ze niet willen worden lastig gevallen met informatie waar ze in dat onderzoeksfase niets aan hebben. Uit onderzoek is gebleken dat de lezers van wetenschappelijke artikelen zeker niet in ieder stadium geïnteresseerd zijn in alles wat er in het artikel staat. Ze raadplegen bijvoorbeeld selectief eerst de conclusies en dan de figuren met de resultaten. Wat en hoe onderzoekers lezen, hangt af van hun achtergrond, als expert of als nieuweling in het onderzoeksgebied, en van hun behoeften op dat moment - willen ze een bepaald meetresultaat opzoeken, of de ontwikkelingen in het gebied volgen? Verder gaan we er van uit dat belangrijkste drijfveer van auteurs is dat ze willen dat lezers hun werk leren kennen, het aanvaarden en het zelfs gebruiken in hun eigen onderzoek. Ze willen hun werk ook kunnen presenteren zonder tijd en energie te verspillen.


back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: Een modulaire structuur Up: Samenvatting Previous: Samenvatting