back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: Dankwoord Up: Samenvatting Previous: De soorten relaties uitgedrukt

De hoofdstukken en appendices in dit proefschrift

In hoofdstuk 1 wordt onze centrale vraag naar de structurering van elektronische wetenschappelijke artikelen geplaatst in de context van de ontwikkelingen van het artikel als wetenschappelijk communicatiemiddel en van de nieuwe, elektronische media. In hoofdstuk 2 gaan we na welke eigenschappen wetenschappelijke communicatie via artikelen heeft en wat voor eisen auteurs en lezers stellen. Dat leidt tot een lijst met criteria waaraan de structuur van artikelen moet voldoen.

In hoofdstuk 3 geven we de abstracte definitie van `modulaire structuur'. Voor de overzichtelijkheid zijn de definities uit dit hoofdstuk, samen met een aantal andere sleuteltermen, opgenomen in een glossarium (Appendix E). We maken het idee van modulaire structuur concreet in hoofdstuk 4, in termen van een modulair model voor natuurwetenschappelijke artikelen. Daarin geven we de definities van de typen modules en links waaruit een modulair artikel kan bestaan en de regels voor het samenstellen daarvan. Meer specifieke schrijfregels voor modulaire artikelen over moleculaire dynamica worden gegeven in Appendix A. De lijst van de publicaties waarover we daarvoor beschikten is gegeven in Appendix B. Om aan te geven hoe modulaire elektronische artikelen er uit zouden kunnen zien geven we in Appendix C van de elektronische versie van dit proefschrift modulaire versies van twee artikelen uit de verzameling gepubliceerde artikelen die we geanalyseerd hebben.

In hoofdstuk 5 evalueren we het modulaire model. Aan de hand van de voorbeelden laten we zien dat het haalbaar is om een modulair artikel te schrijven op basis van het model en dat dat ons ook nuttig lijkt. In hoofdstuk 6 concluderen we dat het modulaire model wetenschappelijke communicatie inderdaad efficiënter en effectiever kan maken, mits zowel de auteur als de lezer beschikt over de juiste hulpmiddelen. De modulaire structuur maakt het voor de lezer namelijk mogelijk om selectief de gewenste verzameling modules te vinden en te raadplegen, gebruikmakend van de etiketten van de modules en de links. Omdat de modulaire structuur systematisch en expliciet is, zijn modulaire artikelen ook duidelijker dan lineaire artikelen nu veelal zijn. En de modulaire structuur maakt het voor de auteur gemakkelijk om modules opnieuw te gebruiken.

We hebben het model ontwikkeld voor natuurwetenschappelijke artikelen, aan de hand van een analyse van artikelen over experimentele moleculaire dynamica. Het model echter ook bruikbaar als uitgangspunt voor andersoortige publicaties. In Appendix D schetsen we, aan de hand van een paar voorbeelden, hoe we de modularisering van een paar andere soorten publicaties zouden aanpakken.


back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: Dankwoord Up: Samenvatting Previous: De soorten relaties uitgedrukt