Wetenschappelijke publicaties op de elektronische snelweg

De aërodynamica van de gemotoriseerde koets

Frédérique Harmsze (navigatie onderaan)

-----

De verbouwing van de koets

De eerst auto's waren gemotoriseerde koetsen. Ze waren automobielen, omdat ze in beweging kwamen zonder dat er een paard aan te pas kwam. Maar ze begonnen pas echt "auto-achtig" te worden, in uiterlijk en in prestaties, toen men rekening ging houden met de specifieke eigenschappen van de nieuwe technologie en niet langer uitging van het paard.

Een elektronisch tijdschrift is altijd elektronisch, in de zin dat de informatie digitaal wordt verspreid. Toch is er een gradatie in de "elektroniciteit", die aangeeft hoever het tijdschrift verwijderd is van de papieren variant. Die elektroniciteit van een tijdschrift definieer ik als de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de specifieke eigenschappen van het elektronische medium.

Aan de ene kant van het elektroniciteitsspectrum zijn er de klonen op het scherm van papieren tijdschriften. Koetsen waarin het paard nauwelijks is vervangen door een rammelend motortje. Aan de andere kant bevinden zich puur elektronische tijdschriften die geen papieren equivalent hebben of zelfs kunnen hebben. Dat zijn de hypermoderne aërodynamische auto's. Daartussen bevind zich eens scala van elektronisch uitgebouwde versies van papieren tijdschriften, met hyperlinks en multimedia toevoegingen, en uitgeklede papieren edities van elektronische tijdschriften.

De vraag is wat de specifieke kernmerken van de bestaande publicatietechnieken en van de nieuwe technologie zijn. Ik zet de eigenschappen van het papieren en het elektronische medium eens schetsmatig naast elkaar, in termen van voor- en nadelen. Op basis van die verschillende eigenschappen kan dan gekeken worden welk medium het meest geschikt is voor welke toepassing in de wetenschappelijke communicatie.

De meeste elektronische tijdschriften die nu beschikbaar zijn blijken niet zo'n grote elektroniciteit te hebben. En het elektronische medium is alleen zinvol te gebruiken als de elektroniciteit van de artikelen groot genoeg is. De enige manier waarop we een echt gestroomlijnd model kunnen ontwerpen, is door even afstand te nemen van de koetsvorm. We moeten bedenken wat we precies met de koets en straks met de auto willen transporteren. Dan kunnen we op basis van het beoogde gebruik en op de beschikbare techniek komen tot een nieuw ander design.

De moderne auto's die nu over de snelwegen razen zijn duidelijk geschikter voor transport op deze wegen dan de oude koetsen. Wannneer we eenmaal een wetenschappelijk verantwoorde aërodynamische vorm bedacht hebben voor de moderne publicatie, kunnen we ook hier de infrastructuur en de techniek ten volle benutten. Dan zal in de toekomst de wetenschappelijke informatie in de daartoe geëigende vorm inderdaad over de elektronische snelweg suizen.

----

vorige De publikatierevolutie

volgende Voordelige eigenschappen van papier

inhoudsopgave Naar de inhoudsopgave van dit artikel
Back to the Communication in Physics Project home page home.

Additions, corrections and comments concerning these pages are always welcome.. Please send them to: harmsze@phys.uva.nl. Contact webmaster@phys.uva.nl if you have problems with the server.
Last modifications on: 27-5 1996