Wetenschappelijke publicaties op de elektronische snelweg

Wel en wee op het WWW

Frédérique Harmsze( navigatie onderaan)

-----

Internet en WWW

Het Internet, ook wel liefkozend het Net genoemd, is een wereldwijd "meta-netwerk" van kleinere computernetwerken. Het is midden de jaren tachtig onstaan, toen verschillende Amerikaanse en Europese academische netwerken gekoppeld werden. De kabels knopen nu overheidsinstellingen, de universiteiten en het bedrijfsleven aan elkaar. Het geheel van informatiebronnen die via het Internet beschikbaar zijn noemt men cyberspace.

Er zijn vier basis diensten op het Internet. Ten eerste is er de bekende electronic mail voor de rechtstreekse communicatie, met één andere persoon of met een hele groep, bijvoorbeeld via een discussielijst. Ten tweede kan men met FTP (File Transfer Protocol) bestanden over het Net verplaatsen en zo bijvoorbeeld documenten uit een archief halen.Ten derde geeft Telnet toegang tot computers elders. Hierdoor kan je in andermans database zoeken. Tot slot is het Usenet een wereldwijd prikbord, dat bestaat uit duizenden nieuwsgroepen. De laatste jaren is het aantal diensten sterk uitgebreid. Er verschijnen allerlei archieven en er zijn talrijke search engines waarmee bestanden en informatie gevonden kunnen worden. Om de informatie te ordenen zijn er informatie systemen. Met Gopher wordt het materiaal in nette menus gepresenteerd. Deze methode is inmiddels ingehaald door het World Wide Web.

De officiële beschrijving van het World Wide Web, afgekort tot Web, WWW of W3, schijnt te zijn: "a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents". Tim Berners-Lee, een van de aartsvaderen van het Web, noemt het een "distributed heterogeneous collaborative multimedia information system". Daarmee wordt het WWW omschreven als een gebruikersvriendelijk wereldwijd hypermedia informatiesysteem, waarmee iedereen, ongeacht het merk van zijn computer en software, informatie moet kunnen ophalen en openbaar maken.

Het WWW is in 1990 op het CERN geïnitieerd. Erg belangrijk voor het succes is het verschijnen in 1993 van de grafische interface Mosaic en later van Netscape. Vooral sindsdien heeft het Web een enorm hoge vlucht genomen, omdat het erg appetijtelijk gepresenteerd wordt en het netsurfen inderdaad heel gemakkelijk - en verleidelijk - is.

----- inhoudsopgave Naar de inhoudsopgave van dit artikel
Back to the Communication in Physics Project home page home.

Additions, corrections and comments concerning these pages are always welcome.. Please send them to: harmsze@phys.uva.nl. Contact webmaster@phys.uva.nl if you have problems with the server.
Last modifications on: 3-5 1996