Wetenschappelijke publikaties op de elektronische snelweg

De aërodynamica van de gemotoriseerde koets

Frédérique Harmsze(over de metafoor, navigatie onderaan)

------

Het juiste medium op de juiste plaats

De eisen die gesteld worden aan een publikatie zijn afhankelijk van het doel dat de auteur en de lezer voor ogen staat. De koets is ook nog niet geheel verdrongen door de auto. Hij wordt nog gebruikt als vervoermiddel, in situaties waarin stijl belangrijker is dan snelheid, of bijvoorbeeld in het geval dat er geen benzine voor handen is maar wel haver.

Degene die zich wil inwerken op een nieuw gebied moet wellicht een goed geschreven leerboek of review artikel van het begin tot het eind lezen. Dan is het handig te beschikken over een papieren uitgave, waarin aantekeningen gemaakt kunnen worden en die je ook in de trein kunt gaan zitten lezen. In deze situatie zijn de publikatiesnelheid en zoekmogelijkheden minder belangrijk. Voor het opzoeken van iets specifieks, met name door de niet-specialist, is een elektronisch boek een veel betere keus. Behalve een naslagwerk kunnen in een elektronische omgeving ook inzichtelijke multimedia-onderdelen zijn opgenomen. Het is mogelijk om een elektronische versie van leerboeken en populaire review papers, met deze unprintables en search engines, off-line aan te bieden.

Artikelen die bedoeld zijn voor peers, collega-specialisten, komen in principe beter tot hun recht in een elektronische versie on-line. Het is voor dit soort publikaties relevant dat ze snel en compleet beschikbaar zijn. Die collega's kunnen geïnteresseerd zijn in de ruwe meetgegevens, die niet op papier afgedrukt kunnen worden. Juist bij artikelen over nieuw werk, dat nog niet helemaal is uitgekristalliseerd, is het heel belangrijk dat er achteraf verwezen kan worden naar commentaar, nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Aangezien deze artikelen meestal niet zo lang zijn, is het minder bezwaarlijk om ofwel van het scherm te lezen, ofwel de tekst uit te printen.

Cruciale resultaten en diepe inzichten die voor de eeuwigheid bestemd zijn, zullen waarschijnlijk toch in een mooi ingebonden papieren boek terecht komen. Het lijkt me, juist in deze hectische tijd waarin we omkomen in een zee van informatie, extra belangrijk dat er veel aandacht besteed wordt aan gedegen overzichten en weloverwogen samenvattingen. De papieren edities van die boeken kunnen dan hun plaats verwerven op het bureau van de student, als een "bijbel" voor het vakgebied, en als jachttrofee pronken op de salontafel van de expert wiens naam op de kaft prijkt.

----

vorige Voordelige eigenschappen van het Net

volgende Communicatie in de Natuurkunde

inhoudsopgave Naar de inhoudsopgave van dit artikel
Back to the Communication in Physics Project home page home.

Additions, corrections and comments concerning these pages are always welcome.. Please send them to: harmsze@phys.uva.nl. Contact webmaster@phys.uva.nl if you have problems with the server.
Last modifications on: 27-5 1996