Wetenschappelijke publikaties op de elektronische snelweg

De aërodynamica van de gemotoriseerde koets

Frédérique Harmsze(over de metafoor, navigatie onderaan)

----

Voordelen van papier

Papier is gemakkelijker te hanteren en te lezen. Zelfs draagbare computers zijn nog vrij onhandelbaar zijn en de schermtechnologie is niet optimaal. Verder hebben papieren tijdschriften momenteel een serieuze uitstraling en een hoge status, in tegenstelling tot die "nieuwerwetse nonsens" op het rommelige Internet. Dit is natuurlijk geen intrinsieke eigenschap van het medium, maar een beschrijving van de status-quo. Ik neem aan dat niemand meer de status van het nieuwe medium in twijfel zal trekken wanneer er voldoende publikaties van de hand van big shot trendsetters in wetenschappelijk adequate elektronische tijdschriften zullen verschijnen,.

Een ander voordeel is dat in het papieren universum het auteursrecht te controleren is, hoewel het al moeilijk genoeg is. Publikatie op het Internet bezorgt de lieden die zich verdiepen in auteursrechtvraagstukken nachtmerries. In cyberspace kan iedereen gemakkelijk alles kopiëren en is het origineel niet te onderscheiden van de kopie. Voor mensen die leven van de reproduktierechten van hun boeken is dit een levensgroot probleem. De meeste wetenschappers, in ieder geval in de bèta-vakken, liggen daarentegen niet wakker van het copyright op hun artikelen, omdat ze daar toch geen droge boterham aan overhouden. Harnad maakt ook dit onderscheid tussen wat hij noemt esoteric publications en trade publications.

Een punt dat hiermee samenhang, is voor wetenschappers wel degelijk van belang: de veiligheid en bestendigheid van de publikatie. Dit punt heeft verschillende aspecten die met elkaar samenhangen. Het is de bedoeling dat de publikatie intact en toegankelijk blijft, zodat iedereen de informatie kan gebruiken, en dat iedereen ook weet wie de auteur is. Wat eenmaal op papier staat, ligt zwart op wit vast. De eeuwigheidswaarde van papier moet natuurlijk niet overdreven worden, maar een bibliotheek vol papieren boeken is vrij robuust.

De authenticiteit en integriteit van de informatie in een on-line bestand is veel minder gegarandeerd. Er kunnen bijvoorbeeld onbevoegden inbreken en wijzigingen aanbrengen. Op dit punt moet er wel een onderscheid gemaakt worden tussen publikaties op het Net en bijvoorbeeld op cd-rom, waarop de informatie meer solide is vastgelegd. Zelfs zonder boze opzet in het spel is de veiligheid van elektronische bestanden een hachelijke zaak. Het probleem is dat er altijd hulpmiddelen nodig zijn om elektronisch opgeslagen informatie te ontsluiten, terwijl informatie op papier in principe direct toegankelijk is. Hoe meer ingenieuze technieken er gebruikt worden, hoe meer er mis kan gaan. En dat zal ook gebeuren, geheel in overeenstemming met Murphy's law.

Er moeten dus beveiligde backup systemen zijn, liefst in meervoud, waarin alle gepubliceerde informatie wordt opgeslagen. Dan zou de informatie niet verloren gaan wanneer er een bestand al dan niet per ongeluk verandert, verdwijnt of sneuvelt. Van de gevaren die de toegankelijkheid van elektronisch opgeslagen informatie bedreigen is veroudering van de hardware en software de meest voor de hand liggende. Het schoolvoorbeeld van dit probleem zijn oude typen magneetbanden met meetgegevens. Die liggen stof te verzamelen, omdat ze alleen nog maar gelezen kunnen worden met behulp van apparatuur uit het museum. Dit betekent dat het hele archief overgeladen moet worden, zodra er een nieuw systeem in gebruik wordt genomen.

----

vorige De verbouwing van de koets

volgende Voordelige eigenschappen van het Net

inhoudsopgave Naar de inhoudsopgave van dit artikel
Back to the Communication in Physics Project home page home.

Additions, corrections and comments concerning these pages are always welcome.. Please send them to: harmsze@phys.uva.nl. Contact webmaster@phys.uva.nl if you have problems with the server.
Last modifications on: 25-4 1996