Snaren, Zwarte Gaten en de Zwaartekracht

Prof.dr. E. Verlinde (ITFA-UvA)

Snaartheorie, ooit begonnen vanuit het simpele idee om deeltjes te
beschrijven als trillende snaren, is inmiddels uitgegroeid tot een veel
omvattend theoretisch raamwerk. Uiteenlopende vragen over zwarte gaten tot
aan quarks komen op wonderlijke wijze samen en kunnen worden beantwoord.
Zwaartekracht blijkt opvallende paralellen te vertonen met collectieve
verschijnselen in de statistische en vaste stof fysica. Tenslotte zal een
recente ontwikkeling waarin het quantum Hall systeem centraal staat aan
bod komen.